Oral & Maxillofacial cerrahi: ağız, çene, ve yüz cerrahisi anlamına gelmektedir.
Çene kemiğinde bulunan ve süremeyen gömülü dişler,
Dişlere bağlı kistler ve tümörler, Çenelerin kistleri ve tümörleri,
Çene estetiği,
Dental implantlar,
Ortodonti öncesi ameliyatlar,
Protez öncesi ameliyatlar…
…çene cerrahisi branşının ilgi alanına girmektedir ve dis hekimliği eğitimi üzerine bu alanda doktora yapan çene cerrahları tarafından tanı ve tedavileri gerçekleştirilmektedir.