Süt dişleri daimi dişlerin sürmesinde ve çenelerin büyüme gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Erken süt dişi kaybı yerine sürmesi beklenen daimi dişin zamanından önce veya sonra gelmesine neden olabildiği gibi çene ve yüz kemiklerinde asimetrik büyümeler meydana getirmektedir. Pedodontist, ortodontist ve çene cerrahı tarafından planlanacak sürme rehberliği süt dişi ve daimi dişlerin çenelerin ideal arkında olmasını sağlayacaktır.